DIALOG BUDAYA Strategi Pembangunan Berbasis Budaya di Kota Bogor

Di Nu Kiwari Ngancik Nu Bihari, Seja Ayeuna Sampeureun Jaga

Bogor, 28 Desember 2016

Narasumber: Prof. Dr. Ganjar Kurnia